לא ידוע - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של לא ידוע:

אבטחת מידע ו-IT - אבטחת מידע - כללי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות הגנה במערכות מתוכנתות - קטלוג התקפות
דף נוסחאות
אוסף של מתקפות אפשריות על פרוטוקולים ומערכות מחשב כפי שנלמדים בקורס "הגנה במערכות מתוכנתות" (236350) בטכניון. כולל הגדרות והסברים. כותב המסמך אינו ידוע, ונשמח אם ייצור עמנו קשר בדוא"ל: yonatan at underwar.co.il
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
3625 הורדות
3 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - מערכות ההפעלה Unix/Linux
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום פקודות UNIX
סיכום
סיכום פקודות UNIX
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
19464 הורדות
24 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - חומרה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות מבנה מחשבים ספרתיים - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות בקורס "מבנה מחשבים ספרתיים" (234267) בטכניון. הדף הוכן ע"י סטודנט ואינו חומר רשמי של הקורס. נושאי הקורס: Data Hazards, Control Hazards, Cache, Branch Prediction, Out of Order Execution (OOOE), Compiler Optimizations, Virtual Memory, VAX, TLB
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
3628 הורדות
2 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - רשתות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות מבוא לרשתות מחשבים - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדפי נוסחאות עבור הקורס מבוא לרשתות מחשבים (236334) בטכניון של פרופ' ראובן כהן.
הדפים מכילים את הנושאים הבאים: מודל השכבות - מושגי יסוד, שכבת הקו - פרוטוקולי ARQ, פרוטוקולי MAC, תורת התורים, רשתות אלחוטיות, שכבת ה-IP ו-UDP. כמו כן ישנה חזרה נרחבת על מושגים חשובים בהסתברות.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
4158 הורדות
2 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - פרוטוקולים - שכבת האפליקציה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר פרוטוקולים על ידי דוגמא
מאמר
מצגת באנגלית - דוגמאות לשימוש בפרוטוקולים שונים: HTTP, Cookies, Web Caches, FTP, SMTP, POP3
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
10900 הורדות
7 עמודים


מדעי המחשב - מבני נתונים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום Asymptotic Notation Summary
סיכום
סיכום באנגלית בנושא סיבוכיות
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
8042 הורדות
4 עמודים


מדעי המחשב - ביטויים רגולריים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אוסף ביטויים רגולריים
סיכום
אוסף ביטויים רגולריים ממקורות שונים
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
20078 הורדות
43 עמודים


מדעי המחשב - לוגיקה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מחברת של הקורס "לוגיקה ותורת הקבוצות" בטכניון
סיכום
מחברת סרוקה של הקורס "לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב" בטכניון. ההרצאות הועברו על ידי ד"ר שירלי הלוי. הבהרה: זהו סיכום אישי בלבד, ואין הטכניון או הפקולטה למדעי המחשב אחראים לתוכנו של מסמך זה. הנושאים במסמך: תורת הקבוצות - מושגי יסוד בתורת הקבוצות, בנייה של קבוצות, מידול של זוג סדור, רלציות, יחסי שקילות, פונקציות, הגדרה ובנייה של קבוצות באינדוקציה, עוצמות, קבוצות בנות מנייה, קבוצות שאינן בנות מנייה, משפט קנטור, משפט קנטור-ברנשטיין. תחשיב הפסוקים - סינטקס, סמנטיקה, שלמות מערכות קשרים, צורות נורמליות, מערכת הוכחה לתחשיב הפסוקים, עקביות, עקביות מקסימלית, משפט השלמות, משפט הקומפקטיות, גדירות בתחשיב הפסוקים. תחשיב היחסים - סינטקס, סמנטיקה, גדירות יחסים במבנה, צורות נורמליות, מערכת הוכחה לתחשיב היחסים, גדירות של קבוצות מבנים.
לא ידועמסמך סרוק
מסמך סרוק
6691 הורדות
98 עמודים


מדעי המחשב - הנדסת תוכנה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות מערכות קבצים - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות בקורס "מערכות קבצים" בטכניון. הדף הוכן ע"י סטודנט ואינו חומר רשמי של הקורס.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
2183 הורדות
5 עמודים


מתמטיקה - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות מערכות דינמיות לינאריות - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות עבור הקורס "מערכות דינמיות לינאריות" (094323) בטכניון. נושאי הקורס: תופעות דינמיות, מערכות דינמיות רבות משתנים, משוואות הפרשים ומשוואות דיפרנציאליות עם מקדמים קבועים כמתארות מערכות דינמיות בדידות ורציפות, התמרת Z, דיאגרמת בלוקים ופונקציית תמסורת, היזון חוזר ובקרה, שימוש בתורה לניסוח מודלים משטחי ההנדסה, הכלכלה ומדעי החברה
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
2478 הורדות
13 עמודים


מתמטיקה - אנליזה נומרית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אנליזה נומרית
סיכום
אנליזה נומרית - תמצית ונוסחאות
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
15252 הורדות
10 עמודים


מתמטיקה - כלכלה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות תכנון פרויקטים וניהולם - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות עבור הקורס "תכנון פרויקטים וניהולם" (095140) בטכניון.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
14328 הורדות
2 עמודים


מתמטיקה - חקר ביצועים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדפי נוסחאות "מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים" (094313) בטכניון. הקורס דן בבעיית התכנות הלינארי, באלגוריתמים לפתרונה, בשיטת הסימפלקס, וכן בתכנות בשלמים, שיטות סיעוף, תורת המשחקים, תכנות דינמי ורשתות זרימה.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
7883 הורדות
4 עמודים


פיסיקה - פיסיקה 2
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות פיסיקה 2מ - דף נוסחאות
דף נוסחאות
מסמך שימושי ומפורט המיועד עבור סטודנטים בקורס פיסיקה 2מ' המכיל מגוון נוסחאות ומשוואות הנוגעות לכוחות, לזרימה, ולטרנספורמציה. מומלץ אף להוריד ולקרוא את הסיכום למבחן בפיסיקה 2מ'.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
344 הורדות
9 עמודים


פיסיקה - פיסיקה 3
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות פיסיקה 3ח - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדפי נוסחאות בקורס "פיסיקה 3ח" (114073) בטכניון. הדף הוכן ע"י סטודנט ואינו חומר רשמי של הקורס. נושאי הקורס: קרינת גוף שחור, אפקט פוטואלקטרי, קרינת X, פיזור ברג, אפקט קופמטון, גלי דה-ברולי, חבורת גלים, עקרון אי הוודאות של הייזנברג, פיזור רטפורד, ספקטרום אטומי, מודל האטום של בוהר, משוואת שרדינגר, אוסצילטור הרמוני, חלקיק בתיבה, ניוון, הצגה מטריציונית של תורת הקוונטים, אטום המימן לפי שרדינגר, ספין וניסוי שטרן-גרלך, עקרון האסור של פאולי, אטומים רבי אלקטרונים, מבנה של מוצקים, מודל פרמי למתכת, פסי אנרגיה של מתכות, מוליכים למחצה ומבודדים, מוליכות על.
לא ידועמסמך מודפס
מסמך מודפס
4124 הורדות
6 עמודים
סוף המסמכים של לא ידוע ודף הכותב של לא ידוע .