מחברת של הקורס "לוגיקה ותורת הקבוצות" בטכניון

מאת לא ידוע
סיכום סיכום
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך סרוק מסמך סרוק
עמודים: 98 הורדות: 6708
מחברת סרוקה של הקורס "לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב" בטכניון. ההרצאות הועברו על ידי ד"ר שירלי הלוי. הבהרה: זהו סיכום אישי בלבד, ואין הטכניון או הפקולטה למדעי המחשב אחראים לתוכנו של מסמך זה. הנושאים במסמך: תורת הקבוצות - מושגי יסוד בתורת הקבוצות, בנייה של קבוצות, מידול של זוג סדור, רלציות, יחסי שקילות, פונקציות, הגדרה ובנייה של קבוצות באינדוקציה, עוצמות, קבוצות בנות מנייה, קבוצות שאינן בנות מנייה, משפט קנטור, משפט קנטור-ברנשטיין. תחשיב הפסוקים - סינטקס, סמנטיקה, שלמות מערכות קשרים, צורות נורמליות, מערכת הוכחה לתחשיב הפסוקים, עקביות, עקביות מקסימלית, משפט השלמות, משפט הקומפקטיות, גדירות בתחשיב הפסוקים. תחשיב היחסים - סינטקס, סמנטיקה, גדירות יחסים במבנה, צורות נורמליות, מערכת הוכחה לתחשיב היחסים, גדירות של קבוצות מבנים.
מאת: נועם

הערה

החומר שבמחברת הוא רק עד הרצאה 29, בעוד הקורס בנוי עד הרצאה 40.
המחברת עקבית עם הוידאו.
שיתוף:
| עוד