מבנה מחשבים ספרתיים - דף נוסחאות

מאת לא ידוע
דף נוסחאות דף נוסחאות
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 2 הורדות: 3628
הצעה לדף נוסחאות בקורס "מבנה מחשבים ספרתיים" (234267) בטכניון. הדף הוכן ע"י סטודנט ואינו חומר רשמי של הקורס. נושאי הקורס: Data Hazards, Control Hazards, Cache, Branch Prediction, Out of Order Execution (OOOE), Compiler Optimizations, Virtual Memory, VAX, TLB
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד