אוסף ביטויים רגולריים

מאת לא ידוע
סיכום סיכום
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 43 הורדות: 15435
אוסף ביטויים רגולריים ממקורות שונים
מאת: RProg

ביטוי רגולרי לשנה עברית

האם משהו יודע על איזשהו ביטוי רגולרי לשנה עברית.
לדוג': תשס"ב, תש"ן וכו' (אפילו בלי מרכאות).
תודה רבה
שיתוף:
| עוד