שתף עם חברים:

מדעי המחשב

מדעי המחשב
שם הקורס מספר הקורס פרטים נוספים
אנליזה נומרית 1234107מספר מסמכים: 5
מבוא למדעי המחשב234111מספר מסמכים: 11
מבוא למחשב - שפת C234112מספר מסמכים: 11
מבוא למדעי המחשב ח'234114מספר מסמכים: 11
מבוא למדעי המחשב מ'234117מספר מסמכים: 11
ארגון ותכנות המחשב234118מספר מסמכים: 1
מבוא לתכנות מערכות234122מספר מסמכים: 12
מערכות הפעלה234123מספר מסמכים: 6
קומבינטוריקה למדעי המחשב234141מספר מסמכים: 7
מתמטיקה דיסקרטית מ'234144מספר מסמכים: 1
מבני נתונים 1234218מספר מסמכים: 6
אלגוריתמים בתורת הגרפים234246מספר מסמכים: 6
אלגוריתמים 1234247מספר מסמכים: 12
מבנה מחשבים ספרתיים234267מספר מסמכים: 3
לוגיקה ותורת הקבוצות234292מספר מסמכים: 7
שפות תכנות234319מספר מסמכים: 4
מערכות קבצים234322מספר מסמכים: 3
עיבוד תמונות ואותות במחשב236327מספר מסמכים: 1
מבוא לרשתות מחשבים236334מספר מסמכים: 9
מבוא לאימות תוכנה236342מספר מסמכים: 1
תורת החישוביות236343מספר מסמכים: 5
הגנה במערכות מתוכנתות236350מספר מסמכים: 12
אוטומטים ושפות פורמאליות236353מספר מסמכים: 6
תורת הקומפילציה236360מספר מסמכים: 2
מערכות מסדי נתונים236363מספר מסמכים: 2
מפרטים פורמליים למערכות מורכבות236368מספר מסמכים: 2
תכנות מקבילי ומבוזר236370מספר מסמכים: 4
מבוא לבינה מלאכותית236501מספר מסמכים: 3
תכנות מונחה עצמים236703מספר מסמכים: 7
מבוא למערכות לומדות236756מספר מסמכים: 1
אלגוריתמים לניהול זיכרון דינמי236780מספר מסמכים: 3