8. בעיות חיפוש

הגדרה: בהינתן יחס דו מקומי plot:$S \subseteq {\Sigma ^*} \times
 {\Sigma ^*}$ אומרים שמכונת טיורינג plot:$M$ פותרת את בעיית החיפוש של plot:$S$ אם לכל plot:$x$: אם קיים plot:$y$ כך ש-plot:$\left( {x,y} \right) \in S$, אז plot:$M$ עוצרת עם plot:$y$ כזה כפלט. אם לא קיים plot:$y$ כנ"ל, אז plot:$M$ לא עוצרת.

נשים לב שקיימת התאמה בין יחס לשפה. plot:${L_S} = \left\{ {\left( {x,y}
 \right)|\left( {x,y} \right) \in S} \right\}$.

בעיית הזיהוי של plot:$ \equiv S$בעיית הזיהוי של plot:${L_s}$, כלומר התשובה לשאלה האם plot:${L_s} \in RE$.

לכל יחס plot:$S$ מתקיים כי זיהויplot:$ \Leftarrow $חיפוש אולם חיפוש זיהוי.

חיפוש: בהינתן plot:$x$ מצא plot:$y$ מתאים. זיהוי: נתונים plot:$\left( {x,y} \right)$, האם הם שייכים ליחס plot:$S$?

נביא דוגמא לצורך המחשת ההבדל בין חיפוש לזיהוי:

יהי plot:$S$ היחס הבא: plot:$S = \left\{ {\left( {\left\langle {{M_1}}
 \right\rangle ,\left\langle {{M_2}} \right\rangle } \right)|L\left( {{M_1}}
 \right) = L\left( {{M_2}} \right)} \right\}$.

בעיית הזיהוי במקרה זה היא בעצם למצוא מכונה המקבלת את plot:${L_{EQ}}$, אבל כפי שכבר ראינו, plot:${L_{EQ}} \notin RE$.

לעומת זו, בעית חיפוש במקרה זה היא קלה: בהינתן מכונה plot:${M_1}$, נוכל בקלות למצוא plot:${M_2}$ שמתאים לה – נשכפל פשוט את plot:${M_1}$, וברור שהמכונה המשוכפלת תהיה בעלת אותה שפה.

EOF

תגיות המסמך:

מאת: דנה

החלק הראשון

בבקשה
מאת: אני

http://www.underwar.co.il/download.asp?ID=407
http://www.underwar.co.il/download.asp?ID=299
מאת: רועי

אני חייב את המסמך הזה...הצילו

מאת: חשוון

מתי המסמך יחזור?

שיתוף:
| עוד