5.3. תכונות של רדוקציות

 1. כל שפה היא רדוקציה לעצמה: לכל שפה L מתקיים plot:\[L \leqslant L\]. (פונקצית הזהות).
 2. בהינתן 2 שפות plot:\[{L_1},{L_2}\] כך שמתקיים plot:\[{L_1} \leqslant {L_2}\] אזי מתקיים plot:\[\overline {{L_1}} 
   \leqslant \overline {{L_2}} \] (אותה רדוקציה).
 3. טרנזיטיביות של רדוקציות: יהיו plot:\[{L_1},{L_2},{L_3}\] כך שמתקיים: plot:\[{L_1} \leqslant {L_2}\] (plot:\[f\] היא פונקצית הרדוקציה) וכן plot:\[{L_2} \leqslant {L_3}\] (plot:\[g\] היא פונקציה הרדוקציה), אזי מתקיים: plot:\[{L_1} \leqslant {L_3}\], כאשר מתקיים כי plot:\[h\left( x \right)
   \triangleq g\left( {f\left( x \right)} \right)\] היא פונקציה הרדוקציה.
 4. היחס אינו סימטרי – קיימות plot:\[{L_1},{L_2}\] כך שמתקיים plot:\[{L_1} \leqslant {L_2}\] וכן plot:\[{L_2}\not  \leqslant
   {L_1}\], לדוגמא: plot:\[{L_1} \in R\] וגם plot:\[{L_2} = HP\].
 5. לכל plot:\[L \ne \phi \] מתקיים plot:\[L\not  \leqslant \phi \].

תגיות המסמך:

מאת: דנה

החלק הראשון

בבקשה
מאת: אני

http://www.underwar.co.il/download.asp?ID=407
http://www.underwar.co.il/download.asp?ID=299
מאת: רועי

אני חייב את המסמך הזה...הצילו

מאת: חשוון

מתי המסמך יחזור?

שיתוף:
| עוד