2. שקילות של מודלים

הגדרה: מודל של חישוב הוא אוסף של אובייקטים שלכל אחד מהם מתאימה פונקציה plot:\[f\] שהוא מחשב.

שני מודלים יקראו שקולים אם אוסף הפונקציות שהם מחשבים זהה.

תגיות המסמך:

מאת: דנה

החלק הראשון

בבקשה
מאת: אני

http://www.underwar.co.il/download.asp?ID=407
http://www.underwar.co.il/download.asp?ID=299
מאת: רועי

אני חייב את המסמך הזה...הצילו

מאת: חשוון

מתי המסמך יחזור?

שיתוף:
| עוד