הפקודה POP

הפקודה POP שולפת נתון מראש המחסנית. הנתון הנשלף הוא בגודל מילה שלמה.

הפקודה מקבלת אופרנד יחיד, אליו מועתק המידע מראש המחסנית.

דוגמאות לשימוש חוקי בפקודה:

     POP SI
     POP [BX]

בעת ביצוע השורה הראשונה יישלף ערך מהמחסנית ויוכנס אל SI.

בעת ביצוע השורה השניה יישלפו מהמחסנית שני ערכים, וייכנסו אל שני תאים צמודים: התא בכתובת BX והתא בכתובת BX+1.

דוגמא לשימוש לא חוקי בפקודה:

     POP AL

השימוש לא חוקי, מכיוון שגודלו של AL הוא חצי מילה בלבד.דוגמא

התוכנית הבאה מחליפה בין תוכנם של AX ו-BX:


PUSH AX
PUSH BX
POP AX
POP BX

מאת: שמעון הטבח

העלמות הזין של יוסי הקוסם

יוסי יקירי
אם הזין שלך נעלם בתוך מחסנית קסמים אני מקווה לפחות שאתה לא מתכוון לחבר את המחסנית לרובה דרוך

בשמחה שמעון הטבח
מאת: הילה

si

היי, איך הכנסתם ערך כלשהו למערך? כשעשיתם MOV ARR2[SI], AL. למה si נמצא בסוגריים? מה הוא אומר?
מאת: יוסי הקוסם

העלמות זין

נעלם לי הזין מקסם שהשתבש (דחפתי את הזין למחסנית קסם וניראה לי שלא העברתי את הזין לטיפוס מילה הזיו שלי ללא ברית מילה אז זה השתבש)
תעזרו בבקשה!!!
שיתוף:
| עוד