הפעולה AND

הפקודה משמשת לביצוע כפל לוגי בין שני מספרים, ביט אחר ביט.

שימוש לדוגמא ב-AND הוא מיסוך - איפוס כל הסיביות מלבד סיבית אחת, ובדיקת ערכה.

לדוגמא: התוכנית הבאה תדפיס על המסך את ההודעה OK אם הסיבית השלישית של AL איננה אפס.


STA SEGMENT STACK
     DB 100H DUP (0)
STA ENDS

CODE SEGMENT
     ASSUME CS:CODE, DS:CODE, SS:STA
START:
     MOV AX, CODE
     MOV DS, AX

     MOV AL, 6 ; Put some value in AX

     ; Check the third bit
     AND AL, 0100B
     JE FINAL

     ; Print the string
     MOV DX, OFFSET OKSTR
     MOV AH, 9H
     INT 21H
FINAL:
     ; End the program
     MOV AX, 4C00H
     INT 21H

     OKSTR DB 'OK$'

CODE ENDS
END START

AND מקבלת שני אופרנדים - יעד ומקור, ומבצעת ביניהם את פעולת הכפל הלוגי. התוצאה נשמרת באופרנד היעד.מאת: שמעון הטבח

העלמות הזין של יוסי הקוסם

יוסי יקירי
אם הזין שלך נעלם בתוך מחסנית קסמים אני מקווה לפחות שאתה לא מתכוון לחבר את המחסנית לרובה דרוך

בשמחה שמעון הטבח
מאת: הילה

si

היי, איך הכנסתם ערך כלשהו למערך? כשעשיתם MOV ARR2[SI], AL. למה si נמצא בסוגריים? מה הוא אומר?
מאת: יוסי הקוסם

העלמות זין

נעלם לי הזין מקסם שהשתבש (דחפתי את הזין למחסנית קסם וניראה לי שלא העברתי את הזין לטיפוס מילה הזיו שלי ללא ברית מילה אז זה השתבש)
תעזרו בבקשה!!!
שיתוף:
| עוד