תגיות

מתמטיקה

(ההגדרה מויקיפדיה) מתמטיקה היא המדע העוסק במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי. יש המציגים אותה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות), וכי המתמטיקאים מחפשים דפוסים: במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות.

חומרים קשורים: