תגיות

אינטגרלים

אינטגרלים מופיעים במצבים מעשיים רבים. חשבו על בריכת שחייה. אם היא מלבנית עם תחתית שטוחה, אז מה אורכה, רוחבה, ועומקה? אנו יכולים לקבוע בקלות את נפח המים שהיא יכולה להכיל (עבור מילוי), את אזור של פני השטח שלה (כדי לכסות אותה), ואורך המסגרת שלה (כדי להקיף אותה). אבל אם היא עם תחתית מעוגלת, לכל הכמויות האלה קוראים אינטגרלים.

חומרים קשורים: