שתף עם חברים:

הנדסת תעשייה וניהול

הנדסת תעשייה וניהול
שם הקורס מספר הקורס פרטים נוספים
מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים94313מספר מסמכים: 1
מערכות דינמיות לינאריות94323מספר מסמכים: 1
מתמטיקה דיסקרטית ת'94344מספר מסמכים: 8
הסתברות מ'94412מספר מסמכים: 6
מבוא לכלכלה94591מספר מסמכים: 2
תכנון פרויקטים וניהולם95140מספר מסמכים: 1
תורת המשחקים השיתופיים97317מספר מסמכים: 1