Zerith - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של Zerith:

אבטחת מידע ו-IT - הנדסה לאחור (reversing)
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Manual Unpacking
מאמר
איך לגשת לקובץ שביצעו עליו Packing, ואיך לזהות ולעקוף מספר מנגנוני "Anti-Reversing" למיניהם.
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
1873 הורדות
12 עמודים
מאמר Anti Anti-Debugging
מאמר
שיטות קלאסיות לביצוע Anti-Debugging. במהלך המאמר נציג שיטות אלה משני צדדים: בתור מתכנת - נבין איך מבצעים פעולות Anti-Debugging שונות ובתור Reverser- נראה כיצד ניתן לעקוף אותן
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
1863 הורדות
13 עמודים
מאמר User-Land Hooking
מאמר
מאמר משובח המציג את התיאוריה מאחורי טכניקות ה-Hooking השונות, את ההבדלים בינהם, איך ניתן לבצען ומה ניתן להשיג בעזרתן.
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
2000 הורדות
10 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - אבטחת מידע - כללי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Rootkits - דרכי פעולה וטכניקות בשימוש (חלק ב')
מאמר
מאמר טכני על דרכי הפעולה השונות המנוצלות בידי כותבי ה-Rootkits, המאמר בא כהמשך למאמר שפורסם בגליון השישי
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
3624 הורדות
13 עמודים
מאמר Rootkits - דרכי פעולה וטכניקות בשימוש (חלק א')
מאמר
במהלך השנים נושא ה-Rootkits התפתח הן לצרכים יותר שליליים כגון Malwares והן ככלי לאכיפת מדיניות הגנות למשחקי רשת לדוגמא
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
1794 הורדות
10 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגליון השני
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Manual Unpacking
מאמר
איך לגשת לקובץ שביצעו עליו Packing, ואיך לזהות ולעקוף מספר מנגנוני "Anti-Reversing" למיניהם.
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
1873 הורדות
12 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגליון הרביעי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Anti Anti-Debugging
מאמר
שיטות קלאסיות לביצוע Anti-Debugging. במהלך המאמר נציג שיטות אלה משני צדדים: בתור מתכנת - נבין איך מבצעים פעולות Anti-Debugging שונות ובתור Reverser- נראה כיצד ניתן לעקוף אותן
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
1863 הורדות
13 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגליון השישי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Rootkits - דרכי פעולה וטכניקות בשימוש (חלק א')
מאמר
במהלך השנים נושא ה-Rootkits התפתח הן לצרכים יותר שליליים כגון Malwares והן ככלי לאכיפת מדיניות הגנות למשחקי רשת לדוגמא
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
1794 הורדות
10 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגליון השביעי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Rootkits - דרכי פעולה וטכניקות בשימוש (חלק ב')
מאמר
מאמר טכני על דרכי הפעולה השונות המנוצלות בידי כותבי ה-Rootkits, המאמר בא כהמשך למאמר שפורסם בגליון השישי
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
3624 הורדות
13 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגליון העשירי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר User-Land Hooking
מאמר
מאמר משובח המציג את התיאוריה מאחורי טכניקות ה-Hooking השונות, את ההבדלים בינהם, איך ניתן לבצען ומה ניתן להשיג בעזרתן.
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
2000 הורדות
10 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון השנים עשר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר מבוכים וסריאלים
מאמר
מאמר המציג את תהליך פריצתו של Crack-me מיוחד במינו. במאמר אורי מציג את דרך חשיבתו מפתיחת הדיבאגר ועד פריצתו תוך כדי ניתוח ומעקפים יצירתיים ביותר.
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
1164 הורדות
18 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון העשרים ושניים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Hooking The Page Fault Handler
מאמר
במאמר זה אורי (Zerith) מציג לנו את הפתרון שלו לאתגר שפורסם על ידי Ratinh0. הסעיף המרכזי באתגר של Ratinh0 היה "למצוא את הפתרון המורכב והמסובך ביותר לאתגר". Zerith החליט לקחת את הסעיף הזה ברצינות, ואנחנו הרווחנו מאמר מעולה.
Zerithמסמך מודפס
מסמך מודפס
978 הורדות
10 עמודים
סוף המסמכים של Zerith ודף הכותב של Zerith .