Rootkits - דרכי פעולה וטכניקות בשימוש (חלק א')

מאת Zerith
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 10 הורדות: 1751
במהלך השנים נושא ה-Rootkits התפתח הן לצרכים יותר שליליים כגון Malwares והן ככלי לאכיפת מדיניות הגנות למשחקי רשת לדוגמא
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד