רוני שוחט - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של רוני שוחט:

מדעי המחשב - לוגיקה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבוא למתמטיקה דיסקרטית - לוגיקה מתמטית
סיכום
תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים - תיאוריה ודוגמאות
רוני שוחטמסמך מודפס
מסמך מודפס
27774 הורדות
14 עמודים


מתמטיקה - אלגברה מודרנית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבוא למתמטיקה דיסקרטית - מבנים אלגבריים
סיכום
יחסים, הגדרת מבנה אלגברי, חבורות, חוגים, תחומים שלמים ושדות
רוני שוחטמסמך מודפס
מסמך מודפס
7908 הורדות
8 עמודים


מתמטיקה - מתמטיקה דיסקרטית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבוא למתמטיקה דיסקרטית - קומבינטוריקה
סיכום
מסמך בנושאים קומבינטוריקה ותורת הקבוצות. הנושאים במסמך הקשורים לתורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות בתורת הקבוצות, תת קבוצות, קבוצת החזקה, פעולות בין קבוצות, זוגות סדורים, מכפלה קרטזית. הנושאים הקשורים לקומבינטוריקה: עקרון החיבור, עקרון הכפל, חליפות, תמורות, צירופים, הבינום של ניוטון, משולש פסקל, עקרון האינדוקציה, כלל ההכלה וההפרדה, רקורסיה, פונקציות יוצרות. המסמך כולל דוגמאות והוכחות עבור רוב הטענות.
רוני שוחטמסמך מודפס
מסמך מודפס
21559 הורדות
15 עמודים
סיכום מבוא למתמטיקה דיסקרטית - תורת הקבוצות
סיכום
תורת הקבוצות: יחסים - זוגות סדורים, מכפלה קרטזית, הגדרת ותכונות של יחסים, יחס שקילות, מחלקת שקילות, קבוצת המנה, יחסי סדר. פונקציות - הגדרות, פונקצית על, פונקציות חד חד ערכיות, הרכבת פונקציות, פונקציה הפיכה ופונקציה הפוכה. עוצמות.
רוני שוחטמסמך מודפס
מסמך מודפס
22911 הורדות
16 עמודים
סוף המסמכים של רוני שוחט ודף הכותב של רוני שוחט .