DNS Cache Snooping

מאת עוז
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 7 הורדות: 814
במאמר זה מציג עוז מתקפה בשם "DNS Cache Snooping" אשר פותחה במקור ע"י Luis Grangeia ופורסמה לראשונה במאמר אשר נשא את הכותרת "Snooping the Cache for Fun and Profit". במסגרת המאמר מציג עוז את קוויה הכלליים של המתקפה, השפעותיה וכיצד ניתן לבצעה.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד