שיר פלד - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של שיר פלד:

מתמטיקה - אלגברה מודרנית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבנים אלגבריים
סיכום
סיכום שיעורים של המרצה ענר שלו בקורס מבנים אלגבריים 1 באוניברסיטה העברית. הסיכום הוכן על ידי שיר פלד.
שיר פלדמסמך מודפס
מסמך מודפס
5685 הורדות
74 עמודים


מתמטיקה - מבוא להסתברות והתפלגויות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום שיעורים בהסתברות (1)
סיכום
סיכום שיעורים של המרצה רז קופרמן בהסתברות (1) באוניברסיטה העברית. הקורס מוצג במלואו, החל ממונחי יסוד בהסתברות: מרחב הסתברות, מאורע, הסתברות מותנות, משתנה מקרי וכו', דרך הצגת המשתנים המקריים השונים, ועד לנושאים המתקדמים ביותר בקורס. הסיכום הוכן על ידי שיר פלד.
שיר פלדמסמך מודפס
מסמך מודפס
7714 הורדות
80 עמודים
סוף המסמכים של שיר פלד ודף הכותב של שיר פלד .