שירלי - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של שירלי:

אבטחת מידע ו-IT - מערכת ההפעלה DOS
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך עבודה עם קבצי Batch
מדריך
מבוא להבנת קבצי אצווה (Batch Files), כיצד לפעול עמם, לקתר תהליכים והפקודות השונות המשמשות לכתיבת קבצים אלו. כמו כן, המסמך מסביר כיצד להתמודד עם הודעות שגיאה מסוגים שונים
שירלימסמך מודפס
מסמך מודפס
11549 הורדות
9 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - חומרה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מדריך התקנת דיסק קשיח
מדריך
דיאגרמה המסבירה כיצד צריך להתקין דיסק קשיח חדש, בהתאם לניפחו
שירלימסמך מודפס
מסמך מודפס
8522 הורדות
1 עמודים
מאמר מעבדים   (לא עדכני)
מאמר
סקירה כללית של סוגי המעבדים השונים
שירלימסמך מודפס
מסמך מודפס
7512 הורדות
6 עמודים
סיכום הגדרות שונות מתחום המחשבים   (לא עדכני)
סיכום
הגדרות שונות מתחום המחשבים - רלוונטיות למחשבים יחסית ישנים
שירלימסמך מודפס
מסמך מודפס
6577 הורדות
1 עמודים
סיכום זיכרונות   (לא עדכני)
סיכום
סוגי זכרונות שונים וההבדלים ביניהם
שירלימסמך מודפס
מסמך מודפס
7522 הורדות
1 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - רשתות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
ספר אלקטרוני מבוא לרשתות תקשורת
ספר אלקטרוני
מסמך המסביר את היסודות של רשתות תקשורת, הסבר מפורט על הרכיבים מהם הן מורכבות, התכונות השונות שלהן והסטנדרטים שלהן. המאמר מורכב ומעמיק בתחום.
שירלימסמך מודפס
מסמך מודפס
33315 הורדות
50 עמודים
מאמר רשתות תקשורת מרחביות WAN
מאמר
מסמך העוסק ברשתות תקשורת מרחביות כגון WAN, תפקידיהן השונים וכן סוגי הרשתות שניתן למצוא כיום. המאמר מחלק את שירותי ה-WAN לשלוש משפחות ומפרט על כל אחת מהן בנפרד.
שירלימסמך מודפס
מסמך מודפס
12690 הורדות
16 עמודים
סוף המסמכים של שירלי ודף הכותב של שירלי .