צחי אבנור - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של צחי אבנור:

מדעי המחשב - אלגוריתמים בתורת הגרפים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבוא לתורת הגרפים
סיכום
מבוא לתורת הגרפים - הגדרות בסיסיות, משפט אוילר, משפט העצים ונוסחת קיילי. מבוסס על הרצאות הקורס באוניברסיטת תל אביב.
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
17131 הורדות
7 עמודים


מתמטיקה - אלגברה מודרנית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום פולינומים
סיכום
פולינומים
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
17537 הורדות
9 עמודים


מתמטיקה - אלגברה לינארית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מרחבי מכפלה פנימית
סיכום
מרחבי מכפלה פנימית
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
25954 הורדות
12 עמודים


מתמטיקה - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות טבלת אינטגרלים
דף נוסחאות
במסמך זה אוסף של אינטגרלים שימושיים: אינגרלים יסודיים, אינטגרלים טריגונומטריים, אינטגרלים של פונקציות טריגונומטריות והיפרבולות הפוכות, אינטגרלים של פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות ואינטגרלים של סק וקוסק
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
134713 הורדות
1 עמודים
דף נוסחאות משפטים חשובים בחדוו"א 2
דף נוסחאות
תורת הטורים המספריים: התכנסות והתבדרות, מבחני השוואה, טור הרמוני, טור גיאומטרי
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
12681 הורדות
8 עמודים


מתמטיקה - טורי פורייה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אנליזת פוריה
סיכום
טורי פורייה, טרנספורם פוריה, פונקציית הדלתא של דיראק
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
12135 הורדות
5 עמודים


מתמטיקה - פונקציות מרוכבות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות פונקציות מרוכבות
דף נוסחאות
מושגי יסוד. אינטגרלים מרוכבים: משפט קושי לפונקציות אנליטיות, משפט אינטגרל קושי. פיתוחי טיילור ולורן, חשבון שאריות
צחי אבנורמסמך מודפס
מסמך מודפס
15184 הורדות
5 עמודים
סוף המסמכים של צחי אבנור ודף הכותב של צחי אבנור .