עמנואל בורנשטיין - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של עמנואל בורנשטיין:

מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון החמישה עשר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Exploiting Firefox Extensions - הגרסה הישראלית
מאמר
מאמר המציג את ממצאי המחקר שביצע עמנואל בנושא אבטחת מידע במספר תוספות נפוצות לדפדפן Firefox, המאמר סוקר את טכנולוגיות התוספות, איך הן משתלבות בדפדפן עצמו, כיצד ניתן לאתר התקנה של תוספות אלו מרחוק וכיצד ניתן לנצל את החולשות בהן.
עמנואל בורנשטייןמסמך מודפס
מסמך מודפס
1062 הורדות
66 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון השבעה עשר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Firefox Based Interactive Kiosk Overtaking
מאמר
מאמר זה הינו מחקר שביצע עמנואל בנושא פריצת מערכות קיוסק אינטראקטיביות מבוססות Firefox, במאמר זה סוקר עמנואל וקטורי תקיפה מוכרים ומציג וקטורי תקיפה שפותחו במהלך המחקר. בנוסף מציג עמנואל מספר דרכים בהן ניתן להקשיח את אותן העמדות.
עמנואל בורנשטייןמסמך מודפס
מסמך מודפס
1029 הורדות
34 עמודים


מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון העשרים ואחד
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Defeating AppArmor
מאמר
AppArmor הינה מערכת MAC למערכות לינוקס, תפקידה של המערכת הוא להגביר את אבטחת ריצת התהליכים הרצים במערכת ההפעלה על-ידי ניהול הקצאת המשאבים אליהם ניגשים התהליכים בעת הריצה, במאמר זה מציג עמנואל את המערכת, איך היא בנוייה, מציג את מרכיביה וכן מציג מספר טכניקות בהן תוקף (הן מקומי והן מרוחק) עשוי להשתמש בכדי לעקוף אותה. מאמר זה הינו חלק ראשון מתוך שני חלקים הסובבים את הנושא.
עמנואל בורנשטייןמסמך מודפס
מסמך מודפס
934 הורדות
28 עמודים
סוף המסמכים של עמנואל בורנשטיין ודף הכותב של עמנואל בורנשטיין .