Firefox Based Interactive Kiosk Overtaking

מאת עמנואל בורנשטיין
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 34 הורדות: 1029
מאמר זה הינו מחקר שביצע עמנואל בנושא פריצת מערכות קיוסק אינטראקטיביות מבוססות Firefox, במאמר זה סוקר עמנואל וקטורי תקיפה מוכרים ומציג וקטורי תקיפה שפותחו במהלך המחקר. בנוסף מציג עמנואל מספר דרכים בהן ניתן להקשיח את אותן העמדות.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד