דימיטרי - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של דימיטרי:

שפות תיכנות - שונות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
אוסף תרגילים אוסף שאלות - ראיונות עבודה
אוסף תרגילים
אוסף שאלות סרוקות מראיונות עבודה. לרוב השאלות מצורף פתרון לנוחות הקורא. נשלח על ידי דימיטרי מהפורומים של אגודת הסטודנטים בטכניון
דימיטרימסמך מודפס
מסמך מודפס
38842 הורדות
33 עמודים
סוף המסמכים של דימיטרי ודף הכותב של דימיטרי .