גיא שקד - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של גיא שקד:

מדעי המחשב - אלגוריתמים בתורת הגרפים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס אלגוריתמים 1
סיכום
סיכום הקורס "אלגוריתמים 1" בטכניון (קורס 234247). המסמך מכיל סקירה של מספר אלגוריתמים וחומר תיאורטי. סקירה של האלגוריתמים BFS ו-DFS. אלגוריתמים נוספים מהסוגים: עץ פורש מינימום, מסלולים קלים ביותר, אלגוריתמים חמדניים. תכנון דינמי, זרימה.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
5517 הורדות
46 עמודים


מדעי המחשב - תורת החישוביות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת החישוביות - סיכום הרצאות אביב 2010
סיכום
סיכום הקורס "תורת החישוביות" בטכניון (קורס 236343). נושאים: מכונת טיורינג, בעיות הכרעה, בעיות חיפוש, רדוקציות, סיבוכיות קולמוגורוב, חישוב יעיל, בעיות NP שלמות, אלגוריתמי קירוב, מערכות הוכחה, קריפטוגרפיה. הבהרה: זהו סיכום אישי בלבד, ואין הטכניון או הפקולטה למדעי המחשב אחראים לתוכנו של מסמך זה.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
10613 הורדות
63 עמודים


פיסיקה - פיסיקה קוונטית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת האינפורמציה הקוונטית
סיכום
סיכום הרצאות הקורס "תורת האינפורמציה הקוונטית" בטכניון. המרצה: פרופ' יוסי אברון. הנושאים במסמך זה: מעגלים קוונטים, התמרת פוריה קוונטית, אלגוריתמים לחיפוש קוונטי, מדידות קוונטיות, תיקון שגיאות במחשבים קוונטיים, אינפורמציה נגישה, קריפטוגרפיה קוונטית.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
2590 הורדות
52 עמודים


פיסיקה - שונות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מרחבי זמן וחורים שחורים
סיכום
סיכום הקורס "מרחבי זמן וחורים שחורים" (114102) בטכניון. המרצה: פרופ' נועם סוקר. הנושאים במסמך: יחסות פרטית, מרחב עקום - תיאור של כבידה חדשה, חורים שחורים, מטריקה קוסמולוגית.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
1580 הורדות
67 עמודים
סיכום מצב מוצק
סיכום
סיכום הקורס "פיזיקה של מצב מוצק" (114217) בטכניון. המרצה: פרופ' אורי סיוון. הנושאים במסמך: שפה ומושגים, פיזור קרני X מגביש, גז אלקטרונים חופשיים, אינראקציה של שדה אלקטרומגנטי עם מתכות, תנועה של אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי, קירוב אלקטרונים כמעט חופשיים, מודל צימוד חזק Tight Binding, דינמיקה של אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי - מודל סמי קלאסי, מוליכים למחצה, פונונים,
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
2015 הורדות
85 עמודים
סוף המסמכים של גיא שקד ודף הכותב של גיא שקד .