גיא שקד - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של גיא שקד:

מדעי המחשב - אלגוריתמים בתורת הגרפים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס אלגוריתמים 1
סיכום
סיכום הקורס "אלגוריתמים 1" בטכניון (קורס 234247). המסמך מכיל סקירה של מספר אלגוריתמים וחומר תיאורטי. סקירה של האלגוריתמים BFS ו-DFS. אלגוריתמים נוספים מהסוגים: עץ פורש מינימום, מסלולים קלים ביותר, אלגוריתמים חמדניים. תכנון דינמי, זרימה.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
5254 הורדות
46 עמודים


מדעי המחשב - תורת החישוביות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת החישוביות - סיכום הרצאות אביב 2010
סיכום
סיכום הקורס "תורת החישוביות" בטכניון (קורס 236343). נושאים: מכונת טיורינג, בעיות הכרעה, בעיות חיפוש, רדוקציות, סיבוכיות קולמוגורוב, חישוב יעיל, בעיות NP שלמות, אלגוריתמי קירוב, מערכות הוכחה, קריפטוגרפיה. הבהרה: זהו סיכום אישי בלבד, ואין הטכניון או הפקולטה למדעי המחשב אחראים לתוכנו של מסמך זה.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
10275 הורדות
63 עמודים


פיסיקה - פיסיקה קוונטית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת האינפורמציה הקוונטית
סיכום
סיכום הרצאות הקורס "תורת האינפורמציה הקוונטית" בטכניון. המרצה: פרופ' יוסי אברון. הנושאים במסמך זה: מעגלים קוונטים, התמרת פוריה קוונטית, אלגוריתמים לחיפוש קוונטי, מדידות קוונטיות, תיקון שגיאות במחשבים קוונטיים, אינפורמציה נגישה, קריפטוגרפיה קוונטית.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
2220 הורדות
52 עמודים


פיסיקה - אלקטרומגנטיקה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורה אלקטרומגנטית
סיכום
סיכום הקורס "תורה אלקטרומגנטית" (114245) בטכניון. המרצה: פרופ' ארי לאור. הנושאים במסמך: אלקטרוסטטיקה, פתרון משוואות לפלס, אלקטרוסטטיקה בחומר, מגנטוסטטיקה, משוואות מקסוול, גלים אלקטרומגנטיים בחומר, התיאור היחסותי של התורה האלקטרומגנטית.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
1276 הורדות
83 עמודים


פיסיקה - שונות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים
סיכום
סיכום הקורס "פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים" (116004) בטכניון. המרצה: פרופ' יורם רוזן. הנושאים במסמך: סקירה איכותית על חלקיקים, מדידת תהליכים בחלקיקים, גלאים, משוואת דיראק, חוקי שימור מתוך סימטריות, פיזור של אלקטרון מיואון, הכוח החלש, מנגנון ההיגס, פיזיקה גרעינית.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
1311 הורדות
55 עמודים
סיכום מרחבי זמן וחורים שחורים
סיכום
סיכום הקורס "מרחבי זמן וחורים שחורים" (114102) בטכניון. המרצה: פרופ' נועם סוקר. הנושאים במסמך: יחסות פרטית, מרחב עקום - תיאור של כבידה חדשה, חורים שחורים, מטריקה קוסמולוגית.
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
1409 הורדות
67 עמודים
סיכום מצב מוצק
סיכום
סיכום הקורס "פיזיקה של מצב מוצק" (114217) בטכניון. המרצה: פרופ' אורי סיוון. הנושאים במסמך: שפה ומושגים, פיזור קרני X מגביש, גז אלקטרונים חופשיים, אינראקציה של שדה אלקטרומגנטי עם מתכות, תנועה של אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי, קירוב אלקטרונים כמעט חופשיים, מודל צימוד חזק Tight Binding, דינמיקה של אלקטרונים בפוטנציאל מחזורי - מודל סמי קלאסי, מוליכים למחצה, פונונים,
גיא שקדמסמך מודפס
מסמך מודפס
1774 הורדות
85 עמודים
סוף המסמכים של גיא שקד ודף הכותב של גיא שקד .