אור גלעד - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של אור גלעד:

אבטחת מידע ו-IT - מערכות הפעלה - כללי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס מערכות הפעלה
סיכום
סיכום הקורס "מערכות הפעלה" בטכניון (קורס 234123). ארכיטקטורת IA32, הבנת תהליכים, זימון תהליכים, אמצעי סנכרון ותיאום בין תהליכים, ו-threads. סינכרוניזציה ב-Linux, פסיקות, ניהול הזכרון, מערכת הקבצים ונושאים נוספים. המסמך מציג את העקרונות לפיהם בנויה כל מערכת הפעלה, ומביא דוגמאות ספציפיות על מערכת ההפעלה Linux
אור גלעדמסמך מודפס
מסמך מודפס
21056 הורדות
41 עמודים


אבטחת מידע ו-IT - רשתות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
אוסף תרגילים מבוא לרשתות מחשבים - סיכום ודוגמאות לשאלות
אוסף תרגילים
סיכום חומר הקורס "מבוא לרשתות מחשבים" (236334) בטכניון ודוגמאות לשאלות לכל נושא. כל השאלות לקוחות ממבחנים קודמים או משיעורי בית קודמים, והן כוללות פתרונות מלאים ומפורטים. סיכום החומר והפתרונות נכתבו ע"י סטודנטים, ולא נבדקו ע"י צוות הקורס. המקורות לכתיבת המסמך הם ההרצאות והתרגולים, והזכויות שייכות לפקולטה למדמ"ח בטכניון ולפרופ' ראובן כהן.
הנושאים במסמך: מודל השכבות, פרוטוקולים להצפת מידע ברשת, גילוי ותיקון שגיאות בשכבת הקו, CRC, פרוטוקולי ARQ בשכבת הקו (stop&wait, selective repeat, go back n), תורת התורים, שכבת ה-MAC, פרוטוקול ALOHA, פרוטוקול Slotted Aloha, CSMA, CSMA CD, פרוטוקולים להזמנת הערוץ (bitmap, docsis, reservation aloha), רשתות אלחוטיות CSMA CA, רשתות טבעת (RPR), חיבור LANs באמצעות גשרים, בניית עץ פורש, האינטרנט ופרוטוקולי TCP-IP, פרוטוקול IP, ניתוב ב-IP, מבנה האינטרנט, ARP, DHCP, פרוטוקול UDP, פרוטוקול TCP.
אור גלעד ו-ליאורה נאמןמסמך מודפס
מסמך מודפס
21845 הורדות
63 עמודים


מתמטיקה - כלכלה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבוא לכלכלה - חלק 1 (מיקרו-כלכלה)
סיכום
סיכום הרצאות בחלקו הראשון של הקורס "מבוא לכלכלה" (094591) בטכניון. הנושאים במסמך: פונקציית הביקוש, פונקציית ההיצע, היצע וביקוש מצרפיים, שיווי משקל בשוק המוצרים, גמישות הביקוש, הפדיון והפדיון השולי, פונקציות הייצור, התפוקה השולית והממוצעת, עלויות הייצור, העלות השולית, תנאי הייצור בטווח קצר ובטווח ארוך, דרך פתירת שאלות בנושאי ביקוש והיצע, תחרות משוכללת, מונופול, קרטל, רווחה חברתית, דרך פתירת שאלות בנושאי תחרות ומונופול, התערבות הממשלה בשוק: מסים וסובסידיות (קבוע, קבוע ליחידה, יחסי), מחיר מינימום/מקסימום, התערבות במונופול, ייבוא וייצוא (כולל השפעת התערבות ממשלתית על הייבוא והייצוא).
אור גלעדמסמך מודפס
מסמך מודפס
סיכום מבוא לכלכלה - חלק 2 (מאקרו-כלכלה)
סיכום
סיכום הרצאות בחלקו השני של הקורס "מבוא לכלכלה" (094591) בטכניון. הנושאים במסמך: חשבונאות לאומית, מודל קיינס, שוק המוצרים, שוק הכסף, הבנקים, המודל המשולב (IS-LM).
אור גלעדמסמך מודפס
מסמך מודפס
11548 הורדות
10 עמודים
סוף המסמכים של אור גלעד ודף הכותב של אור גלעד .