IKP - הגליון השני

מאת IKP
מגזין מגזין
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 17 הורדות: 2186
הגליון השני של קבוצת IKP, שפורסם ב-2004, במהדורה מחודשת. הגליון כולל 18 כתבות בנושאי אבטחת מידע ומחשבים, בין היתר:

תכנות: א. מבוא לשפת C. ב. שילוב אסמבלי בשפת C. ג. JAVA לטלפונים סלולריים. ד. מבוא לדלפי.
ריוורסינג והצפנה: א. פריצת תוכניות הכתובות ב-VB. ב. הכנת crackme. ג. SSL & TLS. ד. שיטת ההצפנה RSA - חלק א'
אבטחת מידע ורשתות: א. פרוטוקול DHCP. ב. מבוא לתקשורת
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד