שתף עם חברים:

234107 - אנליזה נומרית 1 - דפי נוסחאות

דפי נוסחאות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות אנליזה נומרית - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הצעה לדף נוסחאות עבור הקורס "אנליזה נומרית 1" (234107) בטכניון. מצורפת גם גרסת Word ניתנת לעריכה. במידה ושיפרתם את הדפים אנא שלחו אותם לצוות האתר על מנת שגם אחרים יוכלו להנות מהשינויים. נושאי הקורס: אי יציבות נומרית, שגיאות, שיטות איטרציה למשוואות לא לינאריות, איטרציות חד נקודתיות, אקסטרפולציה, שורשים מרובים, נורמה, מכפלה פנימית, קירובי פונקציות, מינימום ריבועים, אינטרפולציה באמצעות פולינומים, פולינומי צ'בישב, אורתוגונליות, ספליין, קירובים דיסקרטיים לנגזרת ואינטגרל, נוסחאות הפרשים, שגיאת הקיטוע, h אופטימלי, אקסטרפולציית ריצ'רדסון, אינטגרציית גאוס.
ניר אדרמסמך מודפס
מסמך מודפס
5276 הורדות
4 עמודים