Stealth_Fighter - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של Stealth_Fighter:

פיסיקה - פיסיקה תיכונית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום זרם חילופין - רמה תיכונית
סיכום
זרם ישר הינו תנועת אלקטרונים מפוטנציאל גבוה אל פוטנציאל נמוך, זרם חילופין לעומתו, הינו זרם של אלקטרונים שמחליף את כיוונו בתדירות קבועה מספר רב של פעמים בשנייה. מסמך זה מציג נושא זה ומתאים לתלמידי תיכון הלומדים אותו.
Stealth_Fighterמסמך מודפס
מסמך מודפס
15904 הורדות
6 עמודים
סוף המסמכים של Stealth_Fighter ודף הכותב של Stealth_Fighter .