שיר בן ישראל - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של שיר בן ישראל:

מדעי המחשב - תורת החישוביות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת הסיבוכיות - סיכום הרצאות ותרגולים
סיכום
סיכום ההרצאות והתרגולים בקורס "תורת הסיבוכיות" (236313) בטכניון. נושאי הקורס: היררכיה של סיבוכיות זיכרון וזמן, וקיום פערים, הרחבות של מושג הרדוקציה היעילה, בעיות ספירה, מכונות טיורינג מתחלפות וההיררכיה הפולינומיאלית, מכונות טיורינג עם אורקל (בעלות אוב), סיבוכיות מעגלים בוליאניים וחישובים מקביליים, חישובים המסתייעים בהטלת מטבע, הוכחות אינטראקטיביות
שיר בן ישראלמסמך מודפס
מסמך מודפס
6041 הורדות
115 עמודים
סוף המסמכים של שיר בן ישראל ודף הכותב של שיר בן ישראל .