קיריל לשצ'יבר - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של קיריל לשצ'יבר:

מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון השמונה עשר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר DOMAIN NAME SYSTEM - אנומליות, איתור ומניעה
מאמר
מאמר זה הינו תרגום של עבודה שהגיש קיריל לשציבר על עולם אבטחת ה-DNS. בנוסף לכך, מציג קיריל אלגוריתם שפותח במסגרת עבודה זו: אלגוריתם בשם Delay Fast Packets שנועד לאתר ולמנוע מתקפות שונות על שרת ה-DNS.
קיריל לשצ'יברמסמך מודפס
מסמך מודפס
931 הורדות
32 עמודים
סוף המסמכים של קיריל לשצ'יבר ודף הכותב של קיריל לשצ'יבר .