עמיר רחום - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של עמיר רחום:

מתמטיקה - תורת המשחקים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת המשחקים השיתופיים - נקודות חשובות
סיכום
מספר נקודות חשובות למבחן בקורס "תורת המשחקים השיתופיים" (097317) בטכניון.
דניאל למל ו-עמיר רחוםמסמך מודפס
מסמך מודפס
3638 הורדות
3 עמודים
סוף המסמכים של עמיר רחום ודף הכותב של עמיר רחום .