עומר פינסקר - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של עומר פינסקר:

מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון העשרים ושבעה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר אינטגרציית Snort IDS ונתב Cisco
מאמר
המאמר הבא, מאת עומר פינסקר, עוסק ביישום Intrusion Prevention System) IPS) בתצורת Active-Response על בסיס רכיבים נפוצים כגון נתב Cisco, הנתב הנפוץ בעולם ובתוכנת Snort IDS) Free BSD) אשר מוגדרת כמכתיבת תקן ה-IDS (Intrusion Detection System) בשוק דה-פאקטו. המאמר מבוסס על פרויקט גמר ללימודי הנדסה, במהלכו נחקרו הפתרונות הקיימים כיום להגנה מפני התקפות DDoS, זוהו החולשות העיקריות ועל בסיסן הוצעה התצורה המתוארת.
עומר פינסקרמסמך מודפס
מסמך מודפס
794 הורדות
18 עמודים
סוף המסמכים של עומר פינסקר ודף הכותב של עומר פינסקר .