עודד בראש - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של עודד בראש:

אבטחת מידע ו-IT - אבטחת מידע - כללי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר התקפות על מערכת ההצפנה RSA
מאמר
מאז פרסומה הראשון, מערכת ההצפנה RSA נבחנה על ידי חוקרים רבים ונמצאו מספר התקפות מרתקות, אולם אף אחת מהן אינה הרסנית וניתן להימנע מהן על ידי מימוש נכון של המערכת. בעבודה זו אני ניתנת סקירה כללית על דרך הפעולה של RSA. נדונות הגישות והאלגוריתמים השונים אשר פותחו לצורך פיצוח מערכת הצפנה זאת, וכן מתוארת מידת הצלחתם בכך מוסבר כיצד ניתן להתגונן מפניהם. נבדקות השאלות האם המערכת בטוחה היום, ועד מתי מערכות נוכחיות ישארו מאובטחות. בנוסף, מתוארות מספר התפתחויות טכנולוגיות עדכניות אשר עשויות לסכן את המערכת.
עודד בראשמסמך מודפס
מסמך מודפס
7155 הורדות
51 עמודים
סוף המסמכים של עודד בראש ודף הכותב של עודד בראש .