מירב אברהמי - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של מירב אברהמי:

מתמטיקה - סטטיסטיקה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות דף נוסחאות בסטטיסטיקה
דף נוסחאות
התפלגות, פונקציית הסתברות, תוחלת, ברנולי, בינומית, גיאומטרית, פואסונית, מולטינומית, אקספוננציאלית, נורמלית, Gamma, התפלגות מדגם, קריטריונים לבחירת אמד, אמד חסר הטייה, M.S.E, שיטות אמידה, שיטת המומנטים, אמד נראות מקסימלי (א.נ.מ), קביעת גודל המדגם, ועוד. קרדיט: נעמי אונקלוס-שפיגל
מירב אברהמימסמך מודפס
מסמך מודפס
4760 הורדות
5 עמודים
סוף המסמכים של מירב אברהמי ודף הכותב של מירב אברהמי .