ליאורה נאמן - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של ליאורה נאמן:

אבטחת מידע ו-IT - רשתות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
אוסף תרגילים מבוא לרשתות מחשבים - סיכום ודוגמאות לשאלות
אוסף תרגילים
סיכום חומר הקורס "מבוא לרשתות מחשבים" (236334) בטכניון ודוגמאות לשאלות לכל נושא. כל השאלות לקוחות ממבחנים קודמים או משיעורי בית קודמים, והן כוללות פתרונות מלאים ומפורטים. סיכום החומר והפתרונות נכתבו ע"י סטודנטים, ולא נבדקו ע"י צוות הקורס. המקורות לכתיבת המסמך הם ההרצאות והתרגולים, והזכויות שייכות לפקולטה למדמ"ח בטכניון ולפרופ' ראובן כהן.
הנושאים במסמך: מודל השכבות, פרוטוקולים להצפת מידע ברשת, גילוי ותיקון שגיאות בשכבת הקו, CRC, פרוטוקולי ARQ בשכבת הקו (stop&wait, selective repeat, go back n), תורת התורים, שכבת ה-MAC, פרוטוקול ALOHA, פרוטוקול Slotted Aloha, CSMA, CSMA CD, פרוטוקולים להזמנת הערוץ (bitmap, docsis, reservation aloha), רשתות אלחוטיות CSMA CA, רשתות טבעת (RPR), חיבור LANs באמצעות גשרים, בניית עץ פורש, האינטרנט ופרוטוקולי TCP-IP, פרוטוקול IP, ניתוב ב-IP, מבנה האינטרנט, ARP, DHCP, פרוטוקול UDP, פרוטוקול TCP.
אור גלעד ו-ליאורה נאמןמסמך מודפס
מסמך מודפס
21845 הורדות
63 עמודים
סוף המסמכים של ליאורה נאמן ודף הכותב של ליאורה נאמן .