יצחק אברהם - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של יצחק אברהם:

מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון השנים עשר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר ARM Exploitation
מאמר
תרגום של המאמר אשר הוצג כמצגת בכנס האקרים DEFCON האחרון (18) ע"י יצחק אברהם, המאמר מציג טכניקות לניצול של Stack-Based Overflows תחת מיקרו-מעבדי ARM.
יצחק אברהםמסמך מודפס
מסמך מודפס
1057 הורדות
15 עמודים
סוף המסמכים של יצחק אברהם ודף הכותב של יצחק אברהם .