יובל קפלן - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של יובל קפלן:

מתמטיקה - אלגברה מודרנית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס "מבנים אלגבריים 1"
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' אלכס לובוצקי בנושא מבנים אלגבריים - קורס מספר 80445 - באוניברסיטה העברית, 2007-8. במסמך שני חלקים: תורת החבורות ותורת החוגים.
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
4377 הורדות
49 עמודים


מתמטיקה - אלגברה לינארית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס אלגברה לינארית 1
סיכום
סיכום הרצאות ד"ר אלי בגנו בנושא אלגברה לינארית 1 - קורס מספר 80134 - באוניברסיטה העברית ירושלים, 2006-7. הנושאים במסמך: שדות, מרחבים וקטוריים, העתקות לינאריות
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
15629 הורדות
49 עמודים
סיכום סיכום הקורס אלגברה לינארית 2
סיכום
סיכום הרצאות מר שמואל ברגר בנושא אלגברה לינארית 2 - קורס מספר 80135 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2006-7
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
7463 הורדות
43 עמודים


מתמטיקה - מתמטיקה דיסקרטית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס תורת הקבוצות
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' ארז לפיד בנושא תורת הקבוצות - קורס מספר 80200 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2006-7
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
8420 הורדות
37 עמודים


מתמטיקה - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 2 (אינפי 4)
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' אנדריי שנקובסקי בנושא חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 2 ("אינפי 4") - קורס מספר 80316 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8. הסיכומים הינם סיכומיה של איילת -- 9.2 מ"ב.
יובל קפלןמסמך סרוק
מסמך סרוק
3455 הורדות
69 עמודים
סיכום סיכום הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 ("אינפי 1")
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' צליל סלע בנושא חשבון אינפיניטסימלי 1 ("אינפי 1") - קורס מספר 80131 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2006-7
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
8819 הורדות
67 עמודים
סיכום סיכום הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 ("אינפי 2")
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' רות לורנס-נאימרק בנושא חשבון אינפיניטסימלי 2 ("אינפי 2") - קורס מספר 80132 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2006-7
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
3608 הורדות
22 עמודים
סיכום סיכום הקורס חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 (אינפי 3)
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' מתניה בן-ארצי בנושא חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 ("אינפי 3") - קורס מספר 80315 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
3790 הורדות
38 עמודים


מתמטיקה - מבוא להסתברות והתפלגויות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס תורת ההסתברות 1
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' יורי קיפר בנושא תורת ההסתברות 1 - קורס מספר 80420 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
5151 הורדות
41 עמודים


מתמטיקה - תורת המשחקים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס תורת המשחקים 1
סיכום
סיכום הרצאות ד"ר דן רומיק בנושא תורת המשחקים 1 - קורס מספר 80428 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2008-9
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
12875 הורדות
27 עמודים


מתמטיקה - שונות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס תולדות המתמטיקה
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' בנימין וייס בנושא תולדות המתמטיקה - קורס מספר 80402 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
4550 הורדות
29 עמודים
סיכום סיכום הקורס תורת המידה
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' שחר מוזס בנושא תורת המידה - קורס מספר 80517 - באוניברסיטה העברית ירושלים, 2008-9. הנושאים במסמך: מידת לבג, מרחבי מידה, פונקציות מדידות, אינטגרל לבג, מרחבי Lp, השלמה של מידות, משפט ההצגה של ריס, מידות רגולריות, עקרונות Littlewood, מידות מרוכבות, משפט לבג-רדון-ניקודים, פונקציונליים לינאריים, מידות מכפלה
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
3014 הורדות
29 עמודים
סיכום סיכום הקורס תורת המספרים ושימושים בקריפטוגרפיה
סיכום
סיכום הרצאות פרופ' אלכס לובוצקי בנושא תורת המספרים ושימושים בקריפטוגרפיה - קורס מספר 80611 - באוניברסיטה העברית ירושליים. הנושאים במסמך: מספרים שלמים, מספרים ראשוניים, קונגרואנציות, פונקציית אוילר, מספרים מושלמים, חוק ההדדיות הריבועית של גאוס, מבחני ראשוניות, שדות סופיים, הצפנה פומבית: RSA, שיטת רבין, חתימה דיגיטלית, הוכחות באפס ידע, בעיית הלוגריתם הדיסקרטי, הפצת מפתחות, המספרים ה-p אדיים.
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
4879 הורדות
33 עמודים


מתמטיקה - טופולוגיה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום סיכום הקורס מבוא לטופולוגיה
סיכום
סיכום הרצאות ד"ר דן רומיק בנושא מבוא לטופולוגיה - קורס מספר 80516 - באוניברסיטה העברית ירושליים, 2007-8
יובל קפלןמסמך מודפס
מסמך מודפס
2953 הורדות
39 עמודים
סוף המסמכים של יובל קפלן ודף הכותב של יובל קפלן .