יובל סיני - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של יובל סיני:

מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון השלושים ושלושה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר תפיסות אבטחה במציאות משתנה
מאמר
החל משנת 2001 החלו להתגלות בעולם המחשוב סוגי התקפות מסוג חדש, אשר חלקן סווגו באופן מוטעה כתקיפות וירוסים. הסיבה הרווחות להכרה בסוגי התקיפות הנ"ל כתקיפות וירוסים נעוצה בעובדה כי לכלי התקיפה ישנם מאפיינים של וירוסים, אך לא בכך מסתיים הדבר. כלי התקיפה החדשים חשפו יכולות חדשות הכוללות ביצוע Sniffing ברמה גבוהה, גישה ל-Kernel Level ועוד. עם זאת, מרבית סביבת ה-IT לא נחשפה באופן פומבי לסוג התקיפות הנ"ל, למרות שכבר בשנת 2004 החלו להצטבר תלונות במשטרת ישראל על ניסיונות ריגול תעשייתי מצד ארגונים שונים. מאמר זה דן בשאלה האם תפיסות האבטחה הקיימות כיום עונות לצרכי הביטחון של הארגונים השונים, או שמא, תפיסות האבטחה מחייבות בחינה ובנייה מחדש.
יובל סינימסמך מודפס
מסמך מודפס
838 הורדות
5 עמודים
סוף המסמכים של יובל סיני ודף הכותב של יובל סיני .