דניאל למל - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של דניאל למל:

מתמטיקה - תורת המשחקים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת המשחקים השיתופיים - נקודות חשובות
סיכום
מספר נקודות חשובות למבחן בקורס "תורת המשחקים השיתופיים" (097317) בטכניון.
דניאל למל ו-עמיר רחוםמסמך מודפס
מסמך מודפס
3623 הורדות
3 עמודים
סוף המסמכים של דניאל למל ודף הכותב של דניאל למל .