דוד ארינזון - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של דוד ארינזון:

מדעי המחשב - הנדסת תוכנה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מערכות קבצים - סיכום החומר
סיכום
סיכום חומר הקורס "מערכות קבצים" בטכניון. הבהרה: מסמך זה אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי בלבד. המקורות לכתיבת המסמך הם ההרצאות והתרגולים בקורס, והזכויות שמורות לפקולטה למדעי המחשב בטכניון ולמוריה.
דוד ארינזון ו-אייל מוסקוביץ'מסמך מודפס
מסמך מודפס
4714 הורדות
27 עמודים
סיכום תכנות מקבילי ומבוזר
סיכום
סיכום הקורס "תכנות מקבילי ומבוזר" (236370) בטכניון. המסמך אינו חומר רשמי של הקורס, והוא נכתב ע"י סטודנט. הנושאים במסמך: זמן וירטואלי, גילוי תנאי תחרות, OpenMP, TBB, Shared Memory, BSP, Transactional Memory, Map Reduce, Condor, Cuda, Java Concurrency, Optimistic Design, MPI, DAGMan, linked lists concurrency(locking, lock free, ...)
דוד ארינזוןמסמך מודפס
מסמך מודפס
9657 הורדות
55 עמודים


מדעי המחשב - תכנות מונחה עצמים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר תכנות מונחה עצמים
מאמר
סיכום החומר בקורס "תכנות מונחה עצמים" בטכניון. מנגנוני אבסטרקציה, עקרונות תכנות מונחה עצמים (אובייקטים): אובייקטים: מצב, התנהגות, זהות. מחלקות, מטא-מחלקות, שורשי מחלקות. טיפוסים, מערכות טיפוסים, סיווגי מערכות טיפוסים. אלגוריתמים עיקריים. השוואות מצב. אספקטים סטטיים ודינמיים של אובייקט. העמסת אופרטורים. מודל השכבות. סיווג שפות לפי כמות רמות של אובייקטים, מחלקות ומטא-מחלקות (והמופעים שלהם). פולימורפיזם. generics. תורשה (inheritance). תאימות (conformance). וריאציות על מושג המחלקה והמתודה.
דוד ארינזוןמסמך מודפס
מסמך מודפס
12350 הורדות
26 עמודים
סוף המסמכים של דוד ארינזון ודף הכותב של דוד ארינזון .