ברברה פוליאקוב - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של ברברה פוליאקוב:

מתמטיקה - אלגברה לינארית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלגברה ליניארית - סיכום
סיכום
אלגברה ליניארית - סיכום
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
49787 הורדות
13 עמודים


מתמטיקה - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום חדווא 1
סיכום
סיכום כולל של הקורס "חדווא 1" בטכניון. בין הנושאים: סדרות ופונקציות, טור טיילור, נגזרות ואינטגרלים.
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
38846 הורדות
19 עמודים


מתמטיקה - מתמטיקה תיכונית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות דף נוסחאות - מתמטיקה תיכונית
דף נוסחאות
כפל מקוצר, הבינום של ניוטון, נוסחאות וייטה, חזקות ולוגריתמים, טריגונומטריה, גרפים של פונקציות חשובות. לצפייה במסמך לחצו על כפתור ההורדת המסמך שמעל!
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
52421 הורדות
3 עמודים
סיכום וקטורים – רמה תיכונית
סיכום
מסמך זה כולל נושאים רבים הקשורים לווקטורים רמה תיכונית: הגדרות בסיסיות, תכונות של וקטורים, כפל וקטור בסקלר, מכפלה סקלרית, הצגה אלגברית של וקטור, ישרים ומישורים, מצבים הדדיים בין ישרים, הצגה פרמטרית של מישור, מצבים הדדיים בין מישורים, מציאת ישר החיתוך, מרחק בין ישרים מקבילים ועוד נושאים רבים.
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
24611 הורדות
15 עמודים
סוף המסמכים של ברברה פוליאקוב ודף הכותב של ברברה פוליאקוב .