ברברה פוליאקוב - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של ברברה פוליאקוב:

מתמטיקה - אלגברה לינארית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אלגברה ליניארית - סיכום
סיכום
אלגברה ליניארית - סיכום
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
40810 הורדות
13 עמודים


מתמטיקה - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום חדווא 1
סיכום
סיכום כולל של הקורס "חדווא 1" בטכניון. בין הנושאים: סדרות ופונקציות, טור טיילור, נגזרות ואינטגרלים.
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
34423 הורדות
19 עמודים


מתמטיקה - מתמטיקה תיכונית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות דף נוסחאות - מתמטיקה תיכונית
דף נוסחאות
כפל מקוצר, הבינום של ניוטון, נוסחאות וייטה, חזקות ולוגריתמים, טריגונומטריה, גרפים של פונקציות חשובות. לצפייה במסמך לחצו על כפתור ההורדת המסמך שמעל!
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
50050 הורדות
3 עמודים
סיכום וקטורים – רמה תיכונית
סיכום
מסמך זה כולל נושאים רבים הקשורים לווקטורים רמה תיכונית: הגדרות בסיסיות, תכונות של וקטורים, כפל וקטור בסקלר, מכפלה סקלרית, הצגה אלגברית של וקטור, ישרים ומישורים, מצבים הדדיים בין ישרים, הצגה פרמטרית של מישור, מצבים הדדיים בין מישורים, מציאת ישר החיתוך, מרחק בין ישרים מקבילים ועוד נושאים רבים.
ברברה פוליאקובמסמך מודפס
מסמך מודפס
20852 הורדות
15 עמודים
סוף המסמכים של ברברה פוליאקוב ודף הכותב של ברברה פוליאקוב .