בוריס צ'רקסקי - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של בוריס צ'רקסקי:

אבטחת מידע ו-IT - רשתות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבוא לרשתות מחשבים - סיכום
סיכום
סיכום הקורס מבוא לרשתות מחשבים (236334) בטכניון של פרופ' ראובן כהן.
המסמך אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי בלבד. המקורות לכתיבת המסמך הם ההרצאות והתרגולים בקורס, והזכויות שייכות לפקולטה למדעי המחשב בטכניון ולמוריה. הנושאים במסמך: פרוטוקולים להצפת מידע ברשת (PI,PIF), גילוי ותיקון שגיאות בשכבת הקו (המינג, CRC), מודל השכבות, פרוטוקול Stop & Wait, פרוטוקול Go Back N, פרוטוקול Selective Repeat, תורת התורים (תור MM1, דיאגרמת מצבים, משפט ליטל), Aloha, Slotted Aloha, CSMACA, CSMACD, Reservation Aloha, מפת הביטים, רשתות GSM, docsis, פרוטוקול DCF של תקן ה-Wireless, רשת טבעת, Resilent Packet Ring, Buffer Insertion Ring, חיבור LANs באמצעות גשרים (פרוטוקול לבניית עץ פורש, העברת הודעות באמצעות גשרים, התמודדות עם שינויי טופולוגיה), מבנה האינטרנט, ARP, DHCP, DVR, UDP, TCP. המסמך כולל מספר נוסחאות וטענות שימושיות בפתרון תרגילים.
בוריס צ'רקסקימסמך מודפס
מסמך מודפס
10626 הורדות
22 עמודים


מדעי המחשב - הנדסת תוכנה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבוא לרשתות מחשבים - סיכום
סיכום
סיכום הקורס מבוא לרשתות מחשבים (236334) בטכניון של פרופ' ראובן כהן.
המסמך אינו חומר רשמי של הקורס, אלא סיכום אישי בלבד. המקורות לכתיבת המסמך הם ההרצאות והתרגולים בקורס, והזכויות שייכות לפקולטה למדעי המחשב בטכניון ולמוריה. הנושאים במסמך: פרוטוקולים להצפת מידע ברשת (PI,PIF), גילוי ותיקון שגיאות בשכבת הקו (המינג, CRC), מודל השכבות, פרוטוקול Stop & Wait, פרוטוקול Go Back N, פרוטוקול Selective Repeat, תורת התורים (תור MM1, דיאגרמת מצבים, משפט ליטל), Aloha, Slotted Aloha, CSMACA, CSMACD, Reservation Aloha, מפת הביטים, רשתות GSM, docsis, פרוטוקול DCF של תקן ה-Wireless, רשת טבעת, Resilent Packet Ring, Buffer Insertion Ring, חיבור LANs באמצעות גשרים (פרוטוקול לבניית עץ פורש, העברת הודעות באמצעות גשרים, התמודדות עם שינויי טופולוגיה), מבנה האינטרנט, ARP, DHCP, DVR, UDP, TCP. המסמך כולל מספר נוסחאות וטענות שימושיות בפתרון תרגילים.
בוריס צ'רקסקימסמך מודפס
מסמך מודפס
10626 הורדות
22 עמודים
סוף המסמכים של בוריס צ'רקסקי ודף הכותב של בוריס צ'רקסקי .