ארז מטולה - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של ארז מטולה:

מגזין Digital Whisper - Digital Whisper - הגיליון השישה עשר
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
מאמר Managed Code Rootkits
מאמר
מאמר זה מסכם את תוצאות המחקר אשר ביצע ארז בנושא Managed Code Rootkits (בעקבותיו אף נכתב ספר), כאשר מטרתו העיקרית במחקר הנה לחשוף את רמת החומרה של בעיה זו לצורך העלאת המודעות לנושא.
ארז מטולהמסמך מודפס
מסמך מודפס
915 הורדות
24 עמודים
סוף המסמכים של ארז מטולה ודף הכותב של ארז מטולה .