אלעד קולבינגר - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של אלעד קולבינגר:

מתמטיקה - כלכלה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום יסודות השיווק - חלק ראשון
סיכום
מסמך זה מתאים לקורס "מבוא לשיווק" בטכניון, אם כי אינו חומר רשמי של הקורס. בין הנושאים המופיעים במסמך: הגדרות השיווק- מהו שיווק? מושגים העיקריים בשיווק. גישות ניהוליות, תמהיל השיווק, אסטרטגיה שיווקית
אלעד קולבינגרמסמך מודפס
מסמך מודפס
סיכום יסודות השיווק - חלק שני
סיכום
הנושאים במסמך: התנהגות לקוחות, חשיבות המוצר בשיווק, מערכת מידע שיווקית
אלעד קולבינגרמסמך מודפס
מסמך מודפס
סוף המסמכים של אלעד קולבינגר ודף הכותב של אלעד קולבינגר .