אלון יעקובי - דף כותב באתר UnderWarrior


מסמכים של אלון יעקובי:

מדעי המחשב - מבני נתונים
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום מבני נתונים - סיכום
סיכום
סיכום הפעולות השונות ויעילותן על מבני נתונים שונים, סיבוכיות, פתרון רקורסיות בשיטות שונות, מעבר על עצים, מיונים ופונקציות ערבול יעילות.
אלון יעקובימסמך מודפס
מסמך מודפס
19522 הורדות
2 עמודים


מדעי המחשב - שפות תכנות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום תורת הקומפילציה - סיכום
סיכום
סיכום הגדרות שונות בתורת הכומפילציה אשר כולל תרשימים שונים והסברים קצרים על חלקים שונים בתורה.
אלון יעקובימסמך מודפס
מסמך מודפס
4417 הורדות
4 עמודים


מדעי המחשב - תורת החישוביות
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות תורת החישוביות (חלק א') - טענות והגדרות
דף נוסחאות
טענות והגדרות עבור חלק א' של הקורס "תורת החישוביות" (236343) בטכניון.
אלון יעקובימסמך מודפס
מסמך מודפס
4354 הורדות
4 עמודים


מתמטיקה - אלגברה מודרנית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום הגדרות באלגברה מודרנית
סיכום
תיאור הגדרות בונגע לחבורות, תת חבורות, תת חבורות נורמליות, חוגים, שדות ואידיאלים
אלון יעקובימסמך מודפס
מסמך מודפס
4447 הורדות
2 עמודים


מתמטיקה - אנליזה נומרית
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
סיכום אנליזה נומרית - סיכום ודוגמאות שימושיות
סיכום
שאלות בנושא אנליזה נומרית והנוסחאות והעקרונות הרלוונטיים לפתרונן.
אלון יעקובימסמך מודפס
מסמך מודפס
5131 הורדות
6 עמודים


מתמטיקה - סטטיסטיקה
כותרת המסמך מחבר פרטים נוספים
דף נוסחאות הסתברות מ' - דף נוסחאות
דף נוסחאות
הסתברות כללית מאורעות בדידים, פונקציית התפלגות מצטברת, תוחלת של מ"מ רציף, התפלגות אחידה, התפלגות מעריכית:, אי תלות, אמינות מערכת, התפלגות משותפת של מ"מים בדידים, התפלגות היפר-גאומטרית, שונות (מדד פיזור), שונות משותפת, תכונות של מקדם מתאם, קונבולוציה, אי תלות בין שני מ"מ רציפים, תוחלת מותנית במקרה הרציף, התפלגות נורמלית, נרמול משתנה נורמלי, קירוב פואסוני להתפלגות בינומית, קירוב נורמלי להתפלגות בינומית, התפלגות משותפת רציפה של זוג מ"מים, טרנספורמציה לא חח"ע, טרנספורמציה חח"ע של מ"מ רציף, התפלגות אחידה דו מימדית
אלון יעקובימסמך מודפס
מסמך מודפס
3744 הורדות
2 עמודים
סוף המסמכים של אלון יעקובי ודף הכותב של אלון יעקובי .