5.1.2. Overriding

המחלקה מבצעת חפיפה (Overriding) של האופרטור []. האופרטור החדש מחליף את זה של המחלקה הישנה. הגרסה החדשה מוסיפה את מגבלת התחום הרצויה. במידה והמשתמש חרג מתחום המערך – המחלקה זורקת exception.מאת: ניצן

Borland style vptr

לפי מה שאני מכיר:
"חסרון בגישה זו: גם כאשר איננו משתמשים ב-dynamic binding – אנחנו משלמים במקום"
לא נכון , עבור מחלקה A שאין לה מתודות דינמיות לא יווצר כלל המצביע, ולמשל עבור מחלקה B שיורשת מA פשוט נוסיף בהתחלה את המצביע, ואחרי הבלוק של A את שאר האינפורמציה של B . וככה לא משלמים על מה שלא משתמשים ועקרונות C++ נשמרים.
מה שכן באמת הcasting קצת יותר מסובך....
שיתוף:
| עוד