NetBios Name Service Spoofing

מאת cp77fk4r
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 25 הורדות: 953
תקפת NetBIOS Name Service Spoofing הינה מתקפת MITM המתבססת על זיוף שמות NetBIOS ברשת פנים-אירגונית. מדובר במתקפה שקטה מאוד, מפני שלא כמו במתקפות אחרות (כגון ARP Spoofing), המתקפה מתנהלת מול הקורבן בלבד והיא מתרחשת רק כאשר הקורבן עצמו יוצר את הטריגר. במתקפה זו התוקף מחכה שתתבצע בקשה ל-Name Resolution ברשת, וברגע שזאת אותרה - המטרה היא לנסות ולהגיב מהר יותר יישות הרשת האמיתית. במאמר זה נראה כיצד מנגנון ה-NetBIOS עובד, נבין כיצד מתאפשרות מתקפות מסוג זה ומה הפוטנציאל הקיים בהן (לצד התוקף) ונראה איך ניתן להשתמש בהן בשילוב מתקפות נוספות על מנת להגדיל את יכולותיו של התוקף. בנוסף יוצג במאמר כיצד ניתן לממש אותן בעזרת כלים יעודים המובנים ב-Metasploit.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד