DLP - Data leakage Prevention

מאת אלכס ליפמן
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 8 הורדות: 751
בעידן שבו המידע נדרש לנוע באופן דינאמי בתוך הארגון ומחוץ לארגון, חברות צריכות להתמודד עם תופעת דלף מידע גם באמצעים אקטיביים. ארגונים נדרשים לשמור על סודיות המידע, בין היתר, כדי לשמור על נכסיהם הרוחניים, תדמיתם ולעמוד בהוראות החוק והרגולציה. לאור ריבוי האיומים, יותר ויותר ארגונים מטמיעים מערכות ייעודיות בתחום ניתוח תוכן לצורך מניעת דלף מידע. ביקוש זה הביא בעשור האחרון לבשלות טכנולוגית ולריבוי של מוצרים בתחום ניתוח התוכן, אשר רובם אף נרכשו על ידי ענקי ה-IT ואבטחת המידע הגדולים ם ושולבו בסל מוצריהם. במאמר זה מציג אלכס את עולם מניעת דלף המידע מהארגונים וכיצד מבצעים זאת נכון.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד