Digital Whisper - הגיליון העשרים ותשעה

מאת Digital Whisper
מגזין מגזין
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 57 הורדות: 797
גיליון מס' 29 של המגזין Digital Whisper. המאמרים בגיליון: Wireless (un)Protected Setup, פרו-אקטיבי? האם ניתן לתקוף כדי להגן על מערכת, CSRFlashing, פרשיית Master Gate, שימוש במזהה חד חד ערכי לאיתור מאגרי מידע פרוצים.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד