IP כביש 6

מאת רועי חורב
מאמר מאמר
הורדת המסמך
הועלה: סוג מסמך: מסמך מודפס מסמך מודפס
עמודים: 8 הורדות: 888
IPv6 לאט לאט נכנס לתודעה הציבורית (ולתמיכה במערכות השונות), הרעיון הוא שבעתיד הקרוב הפרוטוקול יחליף לחלוטין את פרוטוקול ה-IP הנוכחי (IPv4). כחלק מהארכיטקטורה שלו, אמור הפרוטוקול להיות פשוט יותר ומאובטח יותר. האם כך הדבר גם במציאות? זה לא נראה ככה, ונראה שהפרוטוקול יאלץ להשתנות בהרבה מקומות בכדי שהוא יוכל לתת את מה שהוא נדרש לספק.
אין תגובות!
שיתוף:
| עוד